मोबाइल भ्यान

After Hours Contact:

* 717-218-6670 मा कल गर्नुहोस्

*आपतकालिन अवस्थाका लागि – ९-१-१ डायल गर्नुहोस्

 

हेल्थ रिसोर्सेज एण्ड सर्भिसेज एडमिनिस्ट्रेसन (एचआरएसए) ग्रान्टमार्फत स्याडलरले मोबाइल मेडिकल भ्यान खरिद गर्न सफल भएका थिए । यो मोबाइल युनिटले स्याडलरलाई हामीलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा जान मद्दत गर्दछ, जसमा कोरोनाभाइरस परीक्षण र सामुदायिक कार्यक्रम हरू र स्थानहरूमा खोप वितरण समावेश छ। यसबाहेक, यो भ्यान सामुदायिक शिक्षा र दन्त परीक्षणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कृपया हामीलाई कम्बरल्याण्ड र पेरी काउन्टीहरूमा यात्रा गर्दा हेर्नुहोस्!

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn