मैकेनिक्सबर्ग, पीए में सैडलर हेल्थ सेंटर

After Hours Contact:

* 717-218-6670 मा कल गर्नुहोस्

*आपतकालिन अवस्थाका लागि – ९-१-१ डायल गर्नुहोस्

 

स्याडलरले चाँडै नै पश्चिम तटमा थप सेवा गर्नेछ। थप जान्नको लागि, हाम्रो राजधानी अभियानको साथ पछ्याउनुहोस्!

 

 

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn