मैकेनिक्सबर्ग, पीए में सैडलर हेल्थ सेंटर

After Hours Contact:

* 717-218-6670 मा कल गर्नुहोस्

*आपतकालिन अवस्थाका लागि – ९-१-१ डायल गर्नुहोस्

स्याडलरले चाँडै नै पश्चिम तटमा थप सेवा गर्नेछ। थप सिक्नको लागि, हाम्रो साथ पछ्याउनुहोस् पूँजी अभियान!

हाम्रो वेस्ट शोर स्थानले सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ:

  • Primary medical
  • Dental
  • Behavioral Health 
  • Laboratory Express Care
  • Vision
  • On-site pharmacy
  • Support services

 

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn