Trung tâm Y tế Sadler ở Mechanicsburg, PA

After Hours Contact:

* Gọi 717-218-6670

* Đối với trường hợp khẩn cấp – Quay số 9-1-1

Sadler sẽ sớm phục vụ nhiều hơn ở Bờ Tây. Để tìm hiểu thêm, hãy theo dõi Chiến dịch Thủ đô!

Vị trí West Shore của chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm:

  • Primary medical
  • Dental
  • Behavioral Health 
  • Laboratory Express Care
  • Vision
  • On-site pharmacy
  • Support services

 

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn