Trung tâm Y tế Sadler ở Mechanicsburg, PA

After Hours Contact:

* Gọi 717-218-6670

* Đối với trường hợp khẩn cấp – Quay số 9-1-1

 

Sadler sẽ sớm phục vụ nhiều hơn ở Bờ Tây. Để tìm hiểu thêm, hãy theo dõi Chiến dịch Thủ đô của chúng tôi!

 

 

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn