Trung tâm Y tế Sadler ở Mechanicsburg, PA

Giờ hoạt động:

8:00 sáng – 5:00 chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu

9:00 sáng – 5:00 chiều Thứ tư

Địa chỉ:

5210 Đường E. Trindle

Cơ khí, PA 17050

(717) 218-6670

1-866-723-5377

SỐ FAX: (717) 218-6671

Sau giờ liên hệ:

* Gọi 717-218-6670

* Đối với trường hợp khẩn cấp – Quay số 9-1-1

Sadler hiện đang phục vụ West Shore. Để tìm hiểu thêm, hãy theo dõi Chiến dịch Thủ đô!

Vị trí West Shore của chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm:

  • Y tế chính
  • Nha khoa
  • Sức khỏe hành vi
  • Phòng thí nghiệm
  • Chăm sóc nhanh
  • Tầm nhìn
  • Hiệu thuốc trong khuôn viên
  • Nhi khoa
  • Dịch vụ hỗ trợ

 

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn