Cẩm nang bệnh nhân

Chúng tôi đang tiếp nhận bệnh nhân mới! Sổ tay Bệnh nhân của chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn về những gì mong đợi với tư cách là bệnh nhân của Trung tâm Y tế Sadler, từ việc đặt lịch hẹn đầu tiên đến yêu cầu hồ sơ y tế.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn