Sứ mệnh, Tầm nhìn &Giá trị

Nhiệm vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chất lượng cao và nhân ái.

Tầm nhìn

Chăm sóc chất lượng nhân ái cho một cộng đồng khỏe mạnh.

Báo cáo giá trị

Tôn trọng —

Chúng tôi đối xử với mọi người bằng phép lịch sự và phẩm giá

Lòng trắc ẩn —

Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân của mình với sự đồng cảm và thấu hiểu

Chính trực —

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp, đạo đức và trách nhiệm cá nhân

Chất lượng —

Chúng tôi thử thách bản thân mỗi ngày để đạt được sự xuất sắc trong việc chăm sóc và dịch vụ cho bệnh nhân của chúng tôi

Cộng tác —

Chúng tôi đạt được thành công thông qua tinh thần đồng đội và quan hệ đối tác

Đánh giá cao —

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của nhân viên, tình nguyện viên và các đối tác cộng đồng trong việc đạt được sứ mệnh của mình.

Đa dạng —

Chúng tôi nắm lấy một môi trường hòa nhập, nơi tất cả mọi người cảm thấy được chào đón và đánh giá cao.

Trách nhiệm tài chính —

Chúng tôi là những người quản lý tốt các nguồn tài chính được giao phó cho chúng tôi.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn