Có một trái tim cho Sadler

Tóm tắt

Tại Trung tâm Y tế Sadler, mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: Nâng cao sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chất lượng cao và nhân ái. Các dịch vụ bao gồm chăm sóc y tế ban đầu toàn diện dựa vào cộng đồng, chăm sóc răng miệng, dịch vụ sức khỏe hành vi và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác nhau. Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều có sẵn cho tất cả mọi người bất kể khả năng thanh toán của họ. Nhiều bệnh nhân không có bảo hiểm, không được bảo hiểm hoặc các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp. Chương trình giảm giá phí trượt có sẵn cho tất cả bệnh nhân, chương trình này giảm hóa đơn dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập.

Thách thức

Sức khỏe tốt là trọng tâm đối với hạnh phúc của mỗi người, quan trọng đối với các mối quan hệ của chúng ta và cần thiết để xây dựng các gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng hiệu quả. Sức khỏe kém hoặc thiếu khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và cộng đồng. Các vấn đề về răng miệng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của một cá nhân. Các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể gây khó khăn cho việc duy trì việc làm. Học sinh không cần thiết, các kỳ thi định kỳ phải vật lộn ở trường.

Giải pháp

Trung tâm Y tế Sadler là nhà cung cấp dịch vụ y tế duy nhất trong khu vực có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người mà không quan tâm đến khả năng chi trả của họ. Trung tâm Y tế Sadler sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ người đủ điều kiện nào trong khu vực dịch vụ của chúng tôi do không có khả năng chi trả – chúng tôi không bao giờ có và sẽ không bao giờ. Đó là cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng này. Chúng tôi đã rất siêng năng trong việc tối đa hóa doanh thu và tận dụng các khoản tài trợ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ hào phóng của những người như bạn, Sadler không thể hoàn thành đầy đủ sứ mệnh này.

Tác động

Sự đóng góp của bạn là một khoản đầu tư vào cả sức khỏe của bệnh nhân và sức sống của cộng đồng chúng tôi. Nhờ có bạn, chúng tôi có thể nâng cao sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chất lượng cao và nhân ái. Cảm ơn bạn đã giúp xây dựng cuộc sống lành mạnh cho gần 10.000 bệnh nhân của Trung tâm Y tế Sadler. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người đạt được cuộc sống khỏe mạnh nhất của họ thông qua việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chất lượng. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng mạnh mẽ vào ngày mai bắt đầu với những cá nhân khỏe mạnh ngày hôm nay.

Sự hỗ trợ của bạn sẽ cho thấy rằng bạn có một trái tim cho Sadler, những bệnh nhân chúng tôi phục vụ và sức khỏe của cộng đồng của chúng tôi!

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn