Cơ quan quản lý Wolf nêu bật Thời gian đăng ký mở Pennie® cho Bảo hiểm năm 2023 với các Gói Chất lượng, Phí bảo hiểm Hàng tháng Giá cả phải chăng và Cơ hội Đủ điều kiện Mới để Tiết kiệm Tài chính

Đại diện của Sở Bảo hiểm Pennsylvania (PID), Pennie và Hiệp hội Trung tâm Y tế Cộng đồng Pennsylvania (PACHC) đã tổ chức lễ kỷ niệm bắt đầu giai đoạn ghi danh mở tại Trung tâm Y tế Sadler ở Carlisle để nhắc nhở người dân Pennsylvania rằng Pennie, thị trường bảo hiểm y tế trực tuyến chính thức của khối thịnh vượng chung, hiện đang mở cửa cho tất cả người dân Pennsylvania.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn