Sức khỏe phụ nữ

Chăm sóc y tế toàn diện của Sadler sẽ sớm bao gồm sức khỏe của phụ nữ.

Từ kiểm tra sức khỏe hàng năm, sàng lọc, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và giới thiệu, các nhà cung cấp sẽ hướng dẫn phụ nữ ở mọi giai đoạn của cuộc sống và sức khỏe, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trong ba tháng đầu tiên và sau sinh.

UPMC Divine Mercy đang gặp bệnh nhân tại địa điểm Carlisle của chúng tôi vào thứ Tư hàng tuần. Họ cung cấp:

  • Chăm sóc phụ khoa cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi
  • Kế hoạch hóa gia đình tự nhiên sử dụng Mô hình Creighton / NaProTechnology
  • Chăm sóc sản khoa, bao gồm một chương trình hộ sinh mạnh mẽ.

BÂY GIỜ Ở BỜ TÂY!

Các dịch vụ của UPMC Magee-Women hiện đang phục vụ bệnh nhân tại địa điểm West Shore của chúng tôi vào thứ Hai hàng tuần.

Dịch vụ sức khỏe phụ nữ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn