Sức khỏe phụ nữ

Chăm sóc y tế toàn diện của Sadler sẽ sớm bao gồm sức khỏe của phụ nữ.

Từ kiểm tra sức khỏe hàng năm, sàng lọc, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và giới thiệu, các nhà cung cấp sẽ hướng dẫn phụ nữ ở mọi giai đoạn của cuộc sống và sức khỏe, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trong ba tháng đầu tiên và sau sinh.

ĐẾN SỚM!

Dịch vụ sức khỏe phụ nữ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn