Dược khoa

Đối với các đơn thuốc thuận tiện và giá cả phải chăng trong cộng đồng của bạn, hiệu thuốc sadler’s sẽ là một cách thuận tiện và dễ tiếp cận để quản lý sức khỏe của bạn. Tọa lạc tại Trung tâm West Shore của Sadler (sắp ra mắt!) Dược sĩ và nhân viên sẽ thảo luận về giáo dục về các loại thuốc hiện tại của bạn, loại thuốc nào có thể phù hợp với bạn và nhu cầu sức khỏe riêng của bạn.

Là bệnh nhân của Sadler, bạn đủ điều kiện nhận thang phí trượt. Ngoài ra, Sadler còn tham gia Vào Chương trình Thuốc Giảm giá 340B, giúp những bệnh nhân đủ điều kiện nhận được các loại thuốc theo toa giá cả phải chăng và chi phí thấp, bao gồm cả những bệnh nhân không có bảo hiểm. Khi được kê toa bởi nhà cung cấp Sadler, những loại thuốc này đủ điều kiện để được giảm giá thông qua các hiệu thuốc đối tác. Hỏi nhà cung cấp của bạn về việc trở thành một phần của các chương trình này.

Dịch vụ nhà thuốc

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn