Đăng ký bảo hiểm

Sadler Health Center cung cấp hỗ trợ miễn phí cho bạn, để giúp bạn tìm các lựa chọn bảo hiểm chi phí thấp phù hợp với ngân sách của mình. Nhân viên tư vấn và điều hướng ứng dụng được chứng nhận và cấp phép của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn hiểu các lựa chọn của mình. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tiếp với quá trình đăng ký từ đầu đến cuối, để bạn có thể bắt đầu nhận được sự chăm sóc cần thiết.

  • Trợ giúp cá nhân hoàn thành và gửi đơn đăng ký ghi danh cho các chương trình bảo hiểm khác nhau, chẳng hạn như:
  • Các lựa chọn của chương trình Medicare (Chương trình Advantage hoặc Chương trình Thuốc Theo toa)
  • Trợ cấp Thu nhập Có giới hạn của Medicare (LIS) và Chương trình Tiết kiệm Medicare (MSP)
  • PENNIE (Sàn giao dịch bảo hiểm Pennsylvania) hay còn gọi là Bảo hiểm thị trường / Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng / Obama Care
  • Hỗ trợ y tế
  • Hỗ trợ y tế cho người lao động khuyết tật (MAWD)
  • Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP)
  • Giáo dục về thuật ngữ, lợi ích và chi phí của chương trình bảo hiểm y tế
  • Giáo dục về những gì bạn nên cân nhắc khi chọn một chương trình sức khỏe
  • Thông tin thực tế về các chương trình sức khỏe để bạn có thể chọn một chương trình phù hợp nhất với bạn và nhu cầu cụ thể của gia đình bạn
Dịch vụ đăng ký bảo hiểm

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn