Blog

Tin tức

Manal El Harrak, Sadler Health Center CEO

Thư của CEO: Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Tôi không thể nói lời cảm ơn đủ đến các nhân viên, thành viên hội đồng quản trị, nhà tài trợ và đối tác cộng đồng của Sadler vì sự cống hiến và hào phóng của bạn để hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi.

Sadler chính thức động thổ trung tâm Mechanicsburg mới

Buổi sáng lạnh lẽo đã tạo tiền đề khi cộng đồng tụ tập để động thổ tại trung tâm được lên kế hoạch mới nhất của Sadler Health tại 5210 E Trindle Road ở Mechanicsburg.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn