Blog

Blog

Manal El Harrak, Sadler Health Center CEO

Saopštenje generalnog direktora: Hvala na podršci!

Ne mogu dovoljno da se zahvalim Sadlerovim zaposlenima, članovima odbora, donatorima i partnerima u zajednici na vašoj posvećenosti i velikodušnosti da podržite našu misiju.

101 Years of Sadler Health Center: From Humble Beginnings to Comprehensive Community Care

  Prije sto i jednu godinu ovog septembra članovi Građanskog kluba Carlisle okupili su se u domu svog predsjednika kako bi razgovarali o tome kako bi mogli brinuti o bebama i djeci zajednice. Od ovih skromnih početaka, danas, Dom zdravlja Sadler služi svima, bez obzira na godine i sposobnost plaćanja, uz […]

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn