Mechanicsburg Center Groundbreaking

Sadler Health Center
Zdravstveni centar Sadler bio je uzbuđen što je domaćin zvaničnog revolucionarnog centra Mechanicsburg! Ovaj centar bi trebalo da opslužuje preko 8.000 pacijenata godišnje u oblasti Mechanicsburg i nastavi Sadlerovu misiju da pruži sveobuhvatnu negu svima kojima je potrebna.

COVID-19 cijepljenje

Dr. Lakshmi Polavarapu, MD
Dr. Lakshmi Polavarapu razlaћe љta su cjepiva COVID-19 i zaљto su vaћna.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn