Vodstvo

Photo of Manal El Harrak, MBA
Manal El Harrak, MBA
Glavni izvršni direktor
Photo of Carl Roper
Carl Roper
Glavni operativac
Photo of Rhonda Stum
Rhonda Stum
Glavni finansijski službenik
Photo of Dr. Sunczerae Kushkituah
Dr. Sunczerae Kushkituah
Direktor stomatologa
Photo of Marcela Mason
Marcela Mason
Direktor ljudskih resursa
Photo of Colin McCready
Colin McCready
Direktor za upravljanje kvalitetom i rizicima
Photo of Laurel Spagnolo
Laurel Spagnolo
Direktor razvoja i angažmana zajednice
Photo of Katrina Thoma, RN, MSN, CRNP
Katrina Thoma, RN, MSN, CRNP
Direktor medicinske službe

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn