Pedijatrija

Zdravstvene usluge u Sadleru dostupne su i za novorođenčad, dojenčad, mališu i adolescente, pružajući fizičke preglede, imunizacije i wellness preglede. Naši provajderi su također ovdje kako bi ponudili edukaciju i smjernice o povezanim zdravstvenim pitanjima djece.

Sadler učestvuje u mnogim programima koji su ciljani na potrebe za djecom uključujući:

  • Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT)
  • Pennsylvania Cjepiva za djecu
  • Reach Out & Read Program (sa United Way & Harrisburg Pismenost Vijeća)
Pedijatrijske usluge

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn