Nhi khoa

Các dịch vụ y tế tại Sadler cũng có sẵn cho trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và thanh thiếu niên, cung cấp dịch vụ kiểm tra thể chất, chủng ngừa và kiểm tra sức khỏe. Các nhà cung cấp của chúng tôi cũng ở đây để cung cấp giáo dục và hướng dẫn về các vấn đề sức khỏe liên quan đến trẻ em.

Sadler tham gia vào nhiều chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu cho trẻ em bao gồm:

  • Sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm và định kỳ (EPSDT)
  • Vắc-xin Pennsylvania cho trẻ em
  • Chương trình Tiếp cận &Đọc (với United Way &Harrisburg Literacy Council)
Dịch vụ nhi khoa

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn