Cổng thông tin bệnh nhân

Nhấp vào bên dưới để truy cập tài khoản của bạn:

Yêu cầu cuộc hẹn, Yêu cầu nạp tiền, Đăng ký trực tuyến, v.v.

Thanh toán hóa đơn

Nhấp vào bên dưới để thanh toán trực tuyến:

Chấp nhận VISA, MasterCard, American Express &Discover

Địa điểm

Tìm một vị trí Sadler gần bạn:

FQHC Logo
Quan hệ đối tác để có logo sức khỏe tốt hơn
Được công nhận - Trang chủ y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm NCQA
United Way của Carlisle và Cumberland County
HRSA FTCA được coi là cơ sở

Tham gia gia đình Sadler
Đăng ký để thỉnh thoảng nhận email liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn