Quyên góp trực tuyến

Sự đóng góp của bạn là một khoản đầu tư vào cả sức khỏe của bệnh nhân và sức sống của cộng đồng chúng tôi.

Sadler Health Center cảm ơn bạn trước vì sự hỗ trợ hào phóng của bạn!

Nhờ có bạn, chúng tôi có thể nâng cao sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chất lượng cao và nhân ái – sứ mệnh của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã giúp xây dựng cuộc sống lành mạnh cho gần 10.000 bệnh nhân của Trung tâm Y tế Sadler.

Sự hào phóng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi – mỗi món quà đều quan trọng. Chúng tôi sẽ siêng năng và có trách nhiệm với tư cách là người quản lý tốt hỗ trợ tài chính của bạn.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn