Trung tâm Y tế Sadler ở Carlisle, PA

After Hours Contact:

* Gọi 717-218-6670

* Đối với trường hợp khẩn cấp – Quay số 9-1-1

 

100 Phố Bắc Hanover
Carlisle, PA 17013 ·
(717) 218-6670
1-866-723-5377
Số fax: (717) 218-6671

Thời gian hoạt động

8:00 sáng – 5:00 chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Sáu

9:00 sáng – 5:00 chiều Thứ tư

8:00 sáng – 7:30 tối Thứ năm

Giờ nha khoa

8:00 sáng – 4:30 chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu

9:00 sáng – 4:30 chiều Thứ tư

Giao thông vận tải

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn