Hình thức

Các hình thức bệnh nhân sau đây hiện đã có sẵn. Mỗi cái có thể được tải xuống, điền trực tiếp vào thiết bị của bạn và in.

Mẫu đăng ký

Thông báo về thực tiễn bảo mật

Lịch sử sức khỏe trẻ em nha khoa

Lịch sử sức khỏe người lớn nha khoa

Ứng dụng giảm giá phí trượt

Quyền và trách nhiệm của bệnh nhân và trung tâm

Ủy quyền hàng năm

Mẫu phát hành hồ sơ y tế

Đồng ý điều trị cho trẻ vị thành niên

* Các tệp trên ở định dạng PDF và có thể được mở bởi hầu hết các trình duyệt web. Acrobat Reader cũng được hỗ trợ.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn