Trung tâm West Shore

Trung tâm Y tế Sadler tự hào cung cấp dịch vụ chăm sóc dễ tiếp cận, giá cả phải chăng cho những người ở Bờ Tây và các khu vực lân cận.

Trung tâm Sadler West Shore hiện đã mở cửa

Trung tâm Y tế Sadler vui mừng thông báo rằng chúng tôi mở cửa để phục vụ bệnh nhân y tế ở Bờ Tây. Vui lòng gọi cho chúng tôi để sắp xếp một cuộc hẹn hoặc đăng ký làm bệnh nhân mới.

Khởi công Trung tâm Mechanicsburg

Sadler Health Center
Trung tâm Y tế Sadler đã rất vui mừng được tổ chức lễ khởi công chính thức của Trung tâm Mechanicsburg! Trung tâm này sẽ phục vụ hơn 8,000 bệnh nhân mỗi năm ở khu vực Mechanicsburg và tiếp tục sứ mệnh của Sadler là cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho tất cả những ai cần nó.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn