మెకానిక్స్ బర్గ్ సెంటర్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్

Sadler Health Center
సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ మెకానిక్స్ బర్గ్ సెంటర్ యొక్క అధికారిక పునాదిని నిర్వహించడానికి ఉత్సాహంగా ఉంది! ఈ కేంద్రం మెకానిక్స్ బర్గ్ ప్రాంతంలో సంవత్సరానికి 8,000 మందికి పైగా రోగులకు సేవలందించాలి మరియు అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరికీ సమగ్ర సంరక్షణను అందించాలనే సాడ్లర్ యొక్క మిషన్ ను కొనసాగించాలి.

ఆందోళన నిర్వహణ

Rick Gross, LSW
రిచర్డ్ గ్రాస్, LCSW, ఆందోళనను నిర్వహించడానికి సహాయపడే మార్గాల గురించి మాట్లాడతాడు

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn