مرکز ساحل غربی

مرکز بهداشت سدلر مفتخر است که مراقبت های قابل دسترس و مقرون به صرفه را برای کسانی که در ساحل غربی و مناطق اطراف ان هستند، ارائه دهد.

مرکز ساحل غربی سدلر اکنون باز است

مرکز بهداشت سدلر با خوشحالی اعلام می کند که ما برای خدمت به بیماران پزشکی در ساحل غربی اماده هستیم. لطفا با ما تماس بگیرید تا یک قرار ملاقات را برنامه ریزی کنید یا به عنوان یک بیمار جدید ثبت نام کنید.

مرکز مکانیکسبورگ پیشگامانه

Sadler Health Center
مرکز بهداشت سادلر برای میزبانی پیشگامانه رسمی مرکز مکانیکسبورگ هیجان زده شد! این مرکز باید سالی بیش از ۸۰ بیمار را در منطقه مکانیکسبورگ خدمت کند و به ماموریت سادلر برای ارائه مراقبت های جامع به هر کسی که به آن نیاز دارد ادامه دهد.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn