Phản ứng với sức khỏe cộng đồng

Nhóm Nhân viên Y tế Cộng đồng của Sadler luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân gặp rào cản. CHW của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi sẽ giúp xác định nhu cầu. CHW’s có thể kết nối bệnh nhân với các nguồn lực có giá trị như ngân hàng thực phẩm, nơi trú ẩn, hỗ trợ vận chuyển và các nhu cầu cơ bản khác trong khi bệnh nhân phát triển hoặc khôi phục các giải pháp tự duy trì cho những điều này. CHW cũng có thể giúp kết nối bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, chuyên gia sức khỏe hành vi hoặc người quản lý hồ sơ của họ.

Bất kỳ ai cần hỗ trợ nên liên hệ với Nhân viên Y tế Cộng đồng theo số: 717-218-6670.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn