Respons Kesihatan Komuniti

Pasukan Pekerja Kesihatan Komuniti Sadler berada di sini untuk membantu pesakit dengan halangan. CHW kami boleh menjawab soalan yang akan membantu menentukan keperluan. CHW boleh menghubungkan pesakit dengan sumber berharga seperti bank makanan, tempat perlindungan, bantuan pengangkutan, dan keperluan asas lain sementara pesakit membangun atau memulihkan penyelesaian yang mengekalkan diri untuk perkara-perkara ini. CHW juga boleh membantu menghubungkan pesakit dengan penyedia penjagaan utama mereka, pakar kesihatan tingkah laku, atau pengurus kes.

Sesiapa yang memerlukan bantuan boleh menghubungi Pekerja Kesihatan Masyarakat di talian: 717-218-6670.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn