Ujian Makmal

Makmal diagnostik dan saringan yang diperakui boleh didapati di lokasi untuk melakukan ujian yang diperintahkan oleh penyedia Sadler untuk menyokong diagnosis dan rawatan seterusnya untuk pesakit.

Semua ujian makmal yang dipesan dan dikumpulkan di Makmal dikawal di bawah skop amalan yang diluluskan, lesen pembekal, kecekapan yang disahkan dan keistimewaan yang diberikan oleh Lembaga Pengarah.

Ujian yang dilakukan di Sadler termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Ujian COVID
  • Urinalisis
  • Hemoglobin & Hemoglobin A1C
  • Strep / Mono / Selesema / RSV
Perkhidmatan Labratory

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn