Mempunyai Hati untuk Sadler

Ringkasan

Di Pusat Kesihatan Sadler, matlamat kami adalah mudah: Untuk memajukan kesihatan komuniti kami dengan menyediakan penjagaan yang inklusif, berkualiti tinggi dan penuh belas kasihan. Perkhidmatan termasuk penjagaan perubatan primer berasaskan komuniti yang komprehensif, penjagaan pergigian, perkhidmatan kesihatan tingkah laku, dan pelbagai perkhidmatan sokongan. Semua perkhidmatan kami tersedia untuk semua orang tanpa mengira keupayaan mereka untuk membayar. Ramai pesakit adalah individu dan keluarga yang tidak diinsuranskan, kurang diinsuranskan, atau berpendapatan rendah. Program diskaun yuran gelongsor tersedia untuk semua pesakit, yang menawarkan pengurangan bil berdasarkan saiz dan pendapatan isi rumah.

Cabaran

Kesihatan yang baik adalah penting untuk kesejahteraan setiap orang, penting untuk hubungan kita, dan penting untuk membina keluarga, perniagaan, dan masyarakat yang produktif. Kesihatan yang buruk atau kekurangan akses kepada penjagaan kesihatan yang berpatutan memberi kesan bukan sahaja kepada individu, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat. Masalah pergigian boleh memberi kesan kepada kesihatan keseluruhan individu. Isu kesihatan mental boleh menyukarkan untuk mengekalkan pekerjaan. Pelajar tanpa perlu, peperiksaan rutin berjuang di sekolah.

Penyelesaian

Pusat Kesihatan Sadler adalah satu-satunya penyedia kesihatan di kawasan yang misinya adalah untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan kepada orang tanpa mengambil kira keupayaan mereka untuk membayar. Pusat Kesihatan Sadler tidak akan menolak mana-mana orang yang layak di kawasan perkhidmatan kami kerana ketidakupayaan untuk membayar – kami tidak pernah dan tidak akan pernah. Itulah komitmen kami kepada komuniti ini. Kami telah bersungguh-sungguh dalam memaksimumkan pendapatan dan memanfaatkan geran, tetapi tanpa sokongan murah hati orang seperti anda, Sadler tidak dapat mencapai misi ini sepenuhnya.

Kesan

Sumbangan anda adalah pelaburan dalam kesihatan pesakit kami dan daya hidup komuniti kami. Terima kasih kepada anda, kami dapat memajukan kesihatan komuniti kami dengan menyediakan penjagaan yang inklusif, berkualiti tinggi, dan penuh belas kasihan. Terima kasih kerana membantu membina kehidupan yang sihat untuk hampir 10,000 pesakit Pusat Kesihatan Sadler. Matlamat kami adalah untuk membantu orang ramai mencapai kehidupan mereka yang paling sihat melalui akses kepada penjagaan yang berkualiti. Kami percaya bahawa komuniti yang kuat esok bermula dengan individu yang sihat hari ini.

Sokongan anda akan menunjukkan bahawa anda Mempunyai Hati untuk Sadler, pesakit yang kami berkhidmat dan kesihatan komuniti kami!

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn