Perubatan

Pusat Kesihatan Sadler menawarkan perkhidmatan kesihatan primer dan pencegahan yang komprehensif untuk seluruh keluarga, termasuk pemeriksaan fizikal tahunan dan rutin, program kesihatan tingkah laku bersepadu, imunisasi, ujian TB, ujian makmal, dan rujukan untuk sinar-X, ujian diagnostik, perancangan keluarga dan lawatan sakit untuk semua pesakit yang mendaftar. Perkhidmatan ini boleh didapati dalam komuniti dan melalui van mudah alih Sadler.

Kami juga mengambil bahagian dalam program yang disasarkan untuk memenuhi keperluan populasi yang tidak diinsuranskan, kurang diinsuranskan, Medicaid dan Medicare. Program-program ini termasuk program Pemeriksaan, Diagnosis dan Rawatan Awal dan Berkala (EPSDT) untuk kanak-kanak, Vaksin Pennsylvania untuk Kanak-kanak, dan program HealthyRx.

Perkhidmatan Perubatan

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn