Laboratorijsko testiranje

Na lokaciji je dostupna certificirana dijagnostička i screening laboratorija za obavljanje testova koje su naručili Sadlerovi provajderi kako bi podržali dijagnozu i naknadno liječenje pacijenata.

Sva laboratorijska testiranja naređena i prikupljena u Laboratoriju uređuje se pod odobrenim opsegom prakse, licencama provajdera, verificiranim kompetencijama i privilegijama koje daje Upravni odbor.

Testiranje urađeno u Sadleru uključuje, ali nije ograničeno na:

  • COVID testiranje
  • Urinaliza
  • Hemoglobin & Hemoglobin A1C
  • Strep/Mono/Grip/RSV
Labratory Services

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn