Zubar

Nudeći stomatološke usluge u glavnom centru u Carlisleu, satelitskoj lokaciji u okrugu Perry i sada na našoj novoj lokaciji na zapadnoj obali, naši kvalifikovani stomatolozi provode vrijeme da upoznaju Vas i Vaše potrebe. Služimo pacijentima svih uzrasta.

Stomatoloљka usluga ukljuиuje:

  • Rutinsko čišćenje
  • Sveobuhvatni ispiti
  • Plombe
  • Tretmani fluoridom
  • Referalne usluge
  • Sealants
  • Jednostavna izvlačenja
  • Jednostavni kanali korijena
  • X-zrake
Stomatoloљka sluћba

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn