Dom zdravlja Sadler u Carlisleu, PA

After Hours Contact:

*Zovi 717-218-6670

*Za hitne slučajeve – Bij 9-1-1

 

Ulica Severni Hanover 100
Carlisle, PA 17013
(717) 218-6670
1-866-723-5377
Fax: (717) 218-6671

Sati operacije

8:00 ujutro – 17:00. Ponedeljak, utorak, petak

9:00 A.M. – 5:00 p.m. Srijeda

8:00 A.M. – 19:30. Četvrtak

Zubni sati

8:00 ujutro – 16:30. Ponedeljak, utorak, četvrtak, petak

9:00 – 16:30. Srijeda

Prevoz

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn