Dom zdravlja Sadler u Carlisleu, PA

After Hours Contact:

*Zovi 717-218-6670

*Za hitne slučajeve – Bij 9-1-1

 

Ulica Severni Hanover 100
Carlisle, PA 17013
(717) 218-6670
1-866-723-5377
Fax: (717) 218-6671

Sati operacije

8:00 ujutro – 17:00.
Ponedeljak, utorak, petak

9:00 A.M. – 5:00 p.m.
Srijeda

8:00 ujutro – 19:30.
Četvrtak

Prevoz

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn