Báo cáo tác động

Báo cáo tác động năm 2022

“Đừng bao giờ nghi ngờ rằng một nhóm nhỏ các công dân chu đáo, ủy ban có thể thay đổi thế giới; thật vậy, đó là thứ duy nhất từng có.

Nỗ lực tập thể đưa Sadler tiến lên phía trước

Được thành lập vào năm 1921, Trung tâm Y tế Sadler đã phát triển từ một tổ chức nhỏ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ em dưới sáu tuổi thành một tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, toàn diện và từ bi cho các cá nhân không có bảo hiểm, không được bảo hiểm và được bảo hiểm. Các dịch vụ được cung cấp, dòng tài trợ và cơ cấu tổ chức có thể đã thay đổi trong 100 năm qua. Tuy nhiên, trọng tâm phục vụ mọi người và cải thiện sức khỏe của cộng đồng chúng ta vẫn giữ nguyên.

Năm vừa qua đã chứng kiến Trung tâm Y tế Sadler làm việc để tiếp thêm sinh lực cho những gì chúng tôi làm với tư cách là một tổ chức sau COVID-19. Trọng tâm của chúng tôi là mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, cải thiện sức khỏe và truyền cảm hứng hy vọng, đã đưa chúng tôi, các đối tác cộng đồng và các nhà tài trợ của chúng tôi lại với nhau để mở rộng các dịch vụ sang Quận Đông Cumberland. Chúng tôi sẽ tự hào mở cửa một trung tâm y tế mới vào cuối năm 2023.

Tác động cộng đồng

31,959
Tổng số lượt truy cập
9,258
Tổng số bệnh nhân


Nguồn: Báo cáo tác động năm 2022

100+
Năm phục vụ

Báo cáo tác động năm 2021

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn