Foomamka

Foomamka bukaanka ee soo socda ayaa hadda diyaar ah . Mid walba waa la soo dejisan karaa, si toos ah ayaa loogu shubi karaa qalabkaaga, oo waa lagu daabici karaa.

Foomka Diiwaangelinta

Ogeysiiska Dhaqanka Qarsoonida

Taariikhda Caafimaadka Ilkaha

Taariikhda Caafimaadka Dadka Waaweyn ee Ilkaha

Codsiga Dhimista Kharashka Silbashada

Xuquuqda iyo Waajibaadyada Bukaanka iyo Xarunta

Ogolaanshaha Sannadlaha ah

Foomka Fasaxa Diiwaanada Caafimaadka

Oggolaanshaha lagu daweynayo Ilmaha Yar

*Faylasha sare waa qaab PDF ah waxaana furi kara browsersyada inta badan. Acrobat Reader sidoo kale waa la taageeraa.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn