Dhimista Khidmada Liibaaniga & Codsiga

Kharashyada adeegyada caafimaadku way kala duwan yihiin waxayna ku xidhan tahay nooca booqasho iyo baadhitaanada lagu sameeyay bukaan kasta. Xarun caafimaad oo federaali ah, Sadler Health Centre waxay siisaa barnaamij qiimo dhimis ah dhammaan bukaanada, taasoo ku siinaysa dhimis biilkaaga iyadoo lagu saleynayo tirada qoyska iyo dakhliga. Dhammaan shakhsiyaadka iyo qoysaska leh ama ka hooseeya 200 boqolkiiba tilmaamaha saboolnimada federaalka waxay u qalmi doonaan mid ka mid ah shantayada heerar qiimo dhimis.

Fadlan la soo deg oo buuxi Codsiga Qiimo dhimista Qiimaha Sliding Fee, oo ku soo qaado ballantaada.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn