Caymiska

Sadler wuxuu u adeegaa dadka oo dhan, iyadoon loo eegin heerka caymiska. Waxaan haynaa doorashooyin badan waxaanan kula shaqaynaa sidii aan qof walba u siin lahayn daryeel dhamaystiran.

Sadler wuxuu aqbalay ceymiska soo socda:

  • Medicare
  • Caawinta Caafimaadka
  • AmeriHealth Caritas
  • Aetna Caafimaad Wanaagsan
  • Qorshaha Caafimaadka ee Gateway
  • UnitedHealth Care
  • Qorshaha Caafimaadka Geisinger
  • PerformCare
  • Inta badan qorshayaasha caymiska ganacsiga
  • Mushaharka gaarka ah

Fadlan lagugula taliyo in Xarunta Caafimaadka ee Sadler ay dallici doonto caymiskaaga iyadoon loo eegin heerka ka qaybgalka shabakadayada. Qaar ka mid ah qorshayaasha caymiska ayaa bixiya faa’iidooyin ka baxsan shabakad, halka kuwa kalena aysan bixin. Waa mas’uuliyadda bukaanka inuu la xaqiijiyo shirkaddiisa ama keeda caymiska ee ku saabsan heerka shabakadayada oo leh qorshe gaar ah. Haddii aad u baahan tahay caawimaad tan, fadlan naga soo wac 717-960-4385.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn