บริการโควิด-19


การทดสอบ COVID-19

การทดสอบ COVID-19 มีให้บริการที่ศูนย์ Carlisle ของเราโดยการนัดหมาย

บริการตรวจโควิด-19

วัคซีนโควิด-19

วัคซีน COVID-19 มีประสิทธิภาพในการปกป้องผู้คนจาก COVID-19 และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใหญ่และเด็กป่วยหนัก การติดตามการฉีดวัคซีนเช่นการฉีดวัคซีน COVID-19 ทําให้ทั้งครอบครัวปลอดภัยและได้รับการปกป้อง

มีกําหนดการนัดหมายสําหรับวัคซีนหรือกําหนดเวลาใหม่เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน บูสเตอร์โมเดอร์นามีให้สําหรับทุกคนที่มีอายุมากกว่า 12 ปี

หากต้องการนัดหมายผู้สนับสนุนของคุณหรือสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดโทร 717-960-6901

บริการวัคซีนโควิด-19

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn