مورین میلر-گریفی Msn FNP-BC اپرن خانم

در اصل از Bellefonte، PA، میلر گریفی دیپلم پرستاری از بیمارستان پرستاری آلتونا، آلتونا، PA به دست آورد. او به مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه دلاویر دست یافت و مگنا کام لاود را فارغ التحصیل کرد. او در کالج دانشگاه مریلند شرکت کرد و با مدرک کارشناسی ارشد علوم با تمرکز در اداره بهداشت و درمان فارغ التحصیل شد. به تازگی، او مدرک کارشناسی ارشد پرستاری خود را با تمرکز به عنوان پزشک پرستار خانواده از دانشگاه والدن به پایان رساند.

مورین پیش از پیوستن به سادلر در بخش اورژانس در UPMC-Carlisle به عنوان پرستار کارکنان کار می کرد.

او ازدواج کرده است و دارای سه فرزند – همه پسران به علاوه یک نوه جدید، همچنین یک پسر! او لذت می برد باغبانی و امیدوار است برای بیشتر آموزش و پرورش خود را در بهداشت و درمان با به دست آوردن دکترا در عمل پرستاری.

Photo of مورین میلر-گریفی

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn