फारमहरू

निम्न रोगी फारमहरू अब उपलब्ध छन्। प्रत्येक डाउनलोड गर्न सकिन्छ, तपाईंको उपकरणमा सीधै भर्न सकिन्छ, र मुद्रित गर्न सकिन्छ।

दर्ता फारम

गोपनीयता अभ्यासको सूचना

दन्त बाल स्वास्थ्य इतिहास

दन्त वयस्क स्वास्थ्य इतिहास

स्लाइडिंग शुल्क छूट आवेदन

रोगी र केन्द्र अधिकार र जिम्मेवारीहरू

वार्षिक प्रमाणीकरण[सम्पादन गर्ने]

मेडिकल रिकॉर्ड्स रिलीज़ फॉर्म

नाबालक बच्चाको उपचार गर्न सहमति

* माथिका फाइलहरू पीडीएफ ढाँचामा छन् र अधिकांश वेब ब्राउजरहरू द्वारा खोल्न सकिन्छ। एक्रोबेट रीडर पनि समर्थित छ।

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn