रोगी पुस्तिका

हामी नयाँ बिरामीहरू स्वीकार गर्दैछौं! हाम्रो रोगी पुस्तिकाले तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ कि सैडलर हेल्थ सेन्टरको बिरामीको रूपमा के आशा गर्ने, तपाईंको पहिलो नियुक्ति गर्नदेखि मेडिकल रेकर्डहरू अनुरोध गर्न।

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn