कार्लिस्ले, पीए मा सैडलर स्वास्थ्य केन्द्र

After Hours Contact:

* 717-218-6670 मा कल गर्नुहोस्

*आपतकालिन अवस्थाका लागि – ९-१-१ डायल गर्नुहोस्

 

– 100 नॉर्थ हनोवर स्ट्रीट
कार्लिस्ले, पीए 17013
(717) 218-6670
1-866-723-5377
फ्याक्स: (717) 218-6671

सञ्चालन को घण्टा

बिहान ८:०० बजेदेखि साँझ ५:०० बजे सम्म सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार

9:00 बजे – शाम 5:00 बजे बुधबार

सुबह 8:00 बजे – शाम 7:30 बजे बिहीबार

दन्त घण्टा

बिहान ८:०० देखि ४:३० सम्म सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार

सुबह 9:00 बजे – शाम 4:30 बजे बुधबार

यातायात

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn