సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ కొత్త COOకు స్వాగతం పలుకుతోంది

శాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ కొత్త చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ కు స్వాగతంకార్లిస్లే, పిఎ – సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సమగ్ర ప్రాథమిక సంరక్షణ, దంత సంరక్షణ, ప్రవర్తనా ఆరోగ్యం మరియు మద్దతు సేవలను డౌన్ టౌన్ కార్లిస్లే మరియు లోయిస్విల్లేలోని దాని కేంద్రాలలో అందించే ఫెడరల్ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ సెంటర్, కార్ల్ రోపర్, MBA, FACHE, RRT లను తన సీనియర్ లీడర్ షిప్ టీమ్ కు జోడించినట్లు ప్రకటించింది. “రోపర్ సంస్థ […]

కొత్త నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ కు సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ స్వాగతం పలికింది

సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, కమ్యూనిటీ-ఆధారిత సమగ్ర ప్రాథమిక సంరక్షణ, దంత సంరక్షణ, ప్రవర్తనా ఆరోగ్యం మరియు మద్దతు సేవలను డౌన్టౌన్ కార్లిస్లే మరియు లోయిస్విల్లేలోని దాని కేంద్రాలలో అందించే ఫెడరల్లీ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ సెంటర్, మౌరీన్ జె. మిల్లెర్-గ్రిఫీ, MSN, MSN, APRN, FNP-BC లను దాని ప్రొవైడర్ల బృందానికి నియమించినట్లు ప్రకటించింది.

కొత్త డెంటిస్ట్ సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ లో చేరాడు

సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, ఒక ఫెడరల్ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ సెంటర్, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సమగ్ర ప్రాథమిక సంరక్షణ, దంత సంరక్షణ, ప్రవర్తనా ఆరోగ్యం మరియు మద్దతు సేవలను డౌన్ టౌన్ కార్లిస్లే మరియు లోయిస్విల్లేలోని దాని కేంద్రాలలో అందిస్తుంది, సన్సెరే కుష్కిటువా, డిడిఎస్, దాని ప్రొవైడర్ల బృందానికి నియామకాన్ని ప్రకటించింది.

కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ కొరకు శాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ 2022 హెల్త్ కేర్ హీరో అవార్డును అందుకుంది.

సెంట్రల్ పెన్ బిజినెస్ జర్నల్ ద్వారా 2022 హెల్త్ కేర్ హీరోస్ గ్రహీతగా సాడ్లర్ హెల్త్ ఎంపికైంది. సాడ్లర్ కంబర్లాండ్ మరియు పెర్రీ కౌంటీలోని నివాసితులకు సమగ్ర ఆరోగ్య సంరక్షణను అందిస్తుంది.

సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ ఈస్ట్రన్ కంబర్లాండ్ కౌంటీలోకి విస్తరణ కోసం స్టేట్ గ్రాంట్ ను అందుకుంటుంది

సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సమగ్ర ప్రాథమిక సంరక్షణ, దంత సంరక్షణ, ప్రవర్తనా ఆరోగ్యం మరియు మద్దతు సేవలను డౌన్ టౌన్ కార్లిస్లే మరియు లోయిస్విల్లేలోని దాని సౌకర్యాల వద్ద అందించే ఒక ఫెడరల్ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ సెంటర్, హాంప్డెన్ టౌన్ షిప్ లో ఒక అదనపు వైద్య కేంద్రాన్ని తెరిచేందుకు దాని ప్రాజెక్టుకు $ 2 మిలియన్ల స్టేట్ గ్రాంట్ అందుకున్నట్లు ప్రకటించడానికి సంతోషంగా ఉంది.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn