సాడ్లర్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం

కార్లిస్లే, పిఎ – డౌన్ టౌన్ కార్లిస్లే మరియు లాయిస్ విల్లేలోని తన కేంద్రాలలో కమ్యూనిటీ-ఆధారిత సమగ్ర ప్రాథమిక సంరక్షణ, దంత సంరక్షణ, ప్రవర్తనా ఆరోగ్యం మరియు మద్దతు సేవలను అందించే ఫెడరల్ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ సెంటర్ అయిన సాడ్లర్ హెల్త్ […]

శాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ యొక్క న్యూ వెస్ట్ షోర్ లొకేషన్ డిసెంబర్ 4న ప్రారంభం కానుంది

కార్లిస్లే, పిఎ (నవంబర్ 27, 2023) – కంబర్లాండ్ మరియు పెర్రీ కౌంటీలకు సేవలందించే సమాఖ్య అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య కేంద్రమైన సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, మెకానిక్స్బర్గ్లోని 5210 ఈస్ట్ ట్రిండిల్ రోడ్లో తన కొత్త ఆరోగ్య కేంద్రం డిసెంబర్ […]

పెర్రీ కౌంటీ మరియు షిప్పెన్ బర్గ్ లకు వైద్య మరియు దంత సంరక్షణను నవంబర్ అంతటా తీసుకురావడానికి సాడ్లర్ హెల్త్ యొక్క ‘హెల్త్ సెంటర్ ఆన్ వీల్స్’

కార్లిస్లే, పిఎ (నవంబర్ 1, 2023) – కంబర్లాండ్ మరియు పెర్రీ కౌంటీలకు సేవలందించే సమాఖ్య అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య కేంద్రం సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, దాని “హెల్త్ సెంటర్ ఆన్ వీల్స్” మొబైల్ యూనిట్ నవంబర్ అంతటా పెర్రీ […]

సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ కొత్త COOకు స్వాగతం పలుకుతోంది

శాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్ కొత్త చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ కు స్వాగతంకార్లిస్లే, పిఎ – సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సమగ్ర ప్రాథమిక సంరక్షణ, దంత సంరక్షణ, ప్రవర్తనా ఆరోగ్యం మరియు మద్దతు సేవలను డౌన్ టౌన్ కార్లిస్లే […]

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn