ศูนย์สุขภาพแซดเลอร์ในคาร์ไลล์, PA

After Hours Contact:

*โทร 717-218-6670

*สําหรับกรณีฉุกเฉิน – กด 9-1-1

 

100 ถนนนอร์ทฮันโนเวอร์
คาร์ไลล์, PA 17013
(717) 218-6670
1-866-723-5377
โทรสาร: (717) 218-6671

เวลาทําการ

8:00 น. – 17:00 น. วันจันทร์, วันอังคาร, วันศุกร์

9:00 – 17:00 น. วันพุธ

8:00 – 19:30 น. วันพฤหัสบดี

ชั่วโมงทันตกรรม

8:00 – 16:30 น. วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์

9:00 น. – 16:30 น. วันพุธ

การเนรเทศ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn