ศูนย์สุขภาพแซดเลอร์ในเพอร์รีเคาน์ตี้

After Hours Contact:

*โทร 717-218-6670

*สําหรับกรณีฉุกเฉิน – กด 9-1-1

 

1104 ถนนมณฑป
ลอยส์วิลล์, PA 17047
(717) 960-4380
1-866-723-5377
โทรสาร: (717) 960-4399

เวลาทําการ

8:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์

9:00 น. – 16:30 น. วันพุธ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn