การตอบสนองด้านสุขภาพชุมชน

ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนของ Sadler อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอุปสรรค CHW ของเราสามารถตอบคําถามที่จะช่วยกําหนดความต้องการได้ CHW สามารถเชื่อมโยงผู้ป่วยกับทรัพยากรที่มีค่าเช่นธนาคารอาหารที่พักพิงความช่วยเหลือด้านการขนส่งและความต้องการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ในขณะที่ผู้ป่วยพัฒนาหรือฟื้นฟูโซลูชันที่ยั่งยืนด้วยตนเองสําหรับสิ่งเหล่านี้ CHW ยังสามารถช่วยเชื่อมโยงผู้ป่วยกับผู้ให้บริการปฐมภูมิผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุขภาพหรือผู้จัดการกรณี

ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือควรติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนที่: 717-218-6670

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn