แบบ ฟอร์ม

ขณะนี้มีแบบฟอร์มผู้ป่วยต่อไปนี้แล้ว แต่ละคนสามารถดาวน์โหลดกรอกโดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณและพิมพ์

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ประกาศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

ประวัติสุขภาพเด็กทันตกรรม

ประวัติสุขภาพผู้ใหญ่ทันตกรรม

ใบสมัครส่วนลดค่าธรรมเนียมแบบเลื่อน

สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ป่วยและศูนย์

การอนุมัติประจําปี

แบบฟอร์มเผยแพร่เวชระเบียน

ความยินยอมในการปฏิบัติต่อผู้เยาว์

*ไฟล์ข้างต้นอยู่ในรูปแบบ PDF และสามารถเปิดได้โดยเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ เครื่องอ่าน Acrobat ยังได้รับการสนับสนุน

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn