مرکز بهداشت سادلر در مکانیکبورگ، PA

After Hours Contact:

*تماس با 717-218-6670

*برای موارد اضطراری – شماره گیری 9-1-1

 

سادلر به زودي بيشتر توي ساحل غربي خدمت ميکنه برای کسب اطلاعات بیشتر، در امتداد کمپین سرمایه ما را دنبال کنید!

 

 

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn