اهدای آنلاین

کمک مالی شما سرمایه گذاری در هر دو سلامت بیماران ما و سرزندگی جامعه ما است.

مرکز بهداشت سادلر پیشاپیش از حمایت سخاوتمندانه شما تشکر می کند!

با تشکر از شما، ما قادر به پیشبرد سلامت جامعه ما با ارائه فراگیر، با کیفیت بالا، و مراقبت دلسوزانه – ماموریت ما است. با تشکر از شما برای کمک به ساخت زندگی سالم برای نزدیک به 10،000 بیماران مرکز بهداشت سادلر.

سخاوت شما برای ما مهم است – هر هدیه مهم است. ما به عنوان مهماندار خوب حمایت مالی شما سخت کوش و پاسخگو خواهیم بود.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn