हामी सँधै नयाँ बिरामीहरू स्वीकार गर्दैछौं

रोगी बनो

स्याडलरले नयाँ बिरामीको रूपमा दर्ता गर्न तीन तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।

  1. फोन मा दर्ता गर्न 717-960-4395 वा टोल फ्री 866-723-5377 मा कल गर्नुहोस्।
  2. रोगी पोर्टलमा जानुहोस् र अनलाइन दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न तल बायाँमा “पूर्व-दर्ता” विकल्प चयन गर्नुहोस्। हाम्रो दर्ता टोलीबाट कसैले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ तपाईंको दर्ता पूरा गर्न र अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न।

कृपया हामीलाई 717-960-4385 मा कल गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई बीमाको साथ सहयोग चाहिन्छ भने।

हाम्रो रोगी पुस्तिका हेर्नुहोस्:
अङ्ग्रेजी | स्पेनी | अरबी | सोमाली

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn