Waxaan Had iyo jeer Aqbalnaa Bukaan Cusub

Bukaan noqo

Sadler waxa uu bixiyaa saddex dariiqo oo lagu diiwaangeliyo sidii bukaan cusub.

  1. Wac 717-960-4395 ama wac 866-723-5377 si aad isugu diwaangeliso telefoonka.
  2. Booqo Xariirka Bukaanka oo dooro “Is-diiwaangelinta Hore” ee dhanka bidix ee hoose si aad hawsha diiwaangelinta uga bilowdo onlayn. Qof ka socda kooxdayada diiwaangelinta ayaa kula soo xidhiidhi doona si uu u dhammaystiro diiwaangelintaada oo uu ballan u qabsado.

Fadlan naga soo wac 717-960-4385 haddii aad u baahan tahay caawimaad xagga caymiska.

Fiiri Buug-gacmeedkayaga Bukaanka:
Ingiriis | Isbaanish | Carabi | Soomaali

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn