కోవిడ్-19 సేవలు


కోవిడ్-19 పరీక్షలు

అపాయింట్ మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా మా కార్లిస్లే సెంటర్ లో కోవిడ్-19 టెస్టింగ్ లభ్యం అవుతుంది.

కోవిడ్-19 టెస్టింగ్ సర్వీసెస్

కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు

కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు కోవిడ్-19 నుంచి ప్రజలను రక్షించడంలో మరియు పెద్దలు మరియు పిల్లలు తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురికాకుండా ఉండటానికి సహాయపడతాయి. కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ వంటి ఇమ్యూనైజేషన్లను కొనసాగించడం ద్వారా మొత్తం కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా మరియు సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.

వ్యాక్సిన్ల కోసం అపాయింట్మెంట్లు వ్యాక్సిన్ సరఫరా చుట్టూ షెడ్యూల్ చేయబడుతున్నాయి లేదా రీషెడ్యూల్ చేయబడుతున్నాయి. మోడెర్నా మరియు జాన్సెన్ వ్యాక్సిన్లు 18 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వయోజనులందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మీ బూస్టర్ అపాయింట్మెంట్ షెడ్యూల్ చేయడానికి లేదా మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి 717-960-6901 కు కాల్ చేయండి.

కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ సేవలు

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn